Submit link · Login · Register
loading...

gunahkar serija sa prevodom (59 results)


All images are copyright to their respective owners.

(PDF) Arhivska djelatnost u Zeničko-dobojskom kantonu | Ikbal ...

http://www.academia.edu/11660104/Arhivska_djelatnost_u_Zeni%C4%8Dko-dobojskom_kantonu

539 D Ešefa BEGOVI , Izvještaj sa godišnjih skupština Arhivisti kog udruženja u Federaciji ... Arhivari su sudsku gra u do sada popisivali na nivou serija. ... 22-28, Salih Trako, „Šerhi Vasiyyetname- i-Bergivi sa prevodom na srpskohrvatskom ... e onda svu tretinu vasijjet u ini, opet "e biti gunahkar zato, što je vadžib terk u inio .

▼ See more