Submit link · Login · Register
loading...

хаанаас урвагч хон гил дон 28 р анги (28 results)


All images are copyright to their respective owners.

vocab - Natural Language Processing (NLP)

https://nlp.h-its.org/bpemb/mn/mn.wiki.bpe.vs100000.vocab

... -24 ил -25 ор -26 ·з -27 ·м -28 аа -29 ·бай -30 ·а -31 эл -32 ·у -33 ин - 34 ... ·хүр -179 лэг -180 сөн -181 уур -182 ·байсан -183 ·их -184 ·р -185 on .... -925 ба -926 ·тэрг -927 ul -928 хон -929 ·байлаа -930 ээнд -931 · шаар ..... -2751 ·үүсгэн -2752 эснээр -2753 ·дэлхийд -2754 гил -2755 ·тах - 2756 ...

vocab - Natural Language Processing (NLP)

https://nlp.h-its.org/bpemb/mn/mn.wiki.bpe.vs50000.vocab

... эр -24 ил -25 ор -26 ·з -27 ·м -28 аа -29 ·бай -30 ·а -31 эл -32 ·у -33 ин ... ·хүр -179 лэг -180 сөн -181 уур -182 ·байсан -183 ·их -184 ·р -185 on .... -925 ба -926 ·тэрг -927 ul -928 хон -929 ·байлаа -930 ээнд -931 · шаар ...... -3204 ·өвчин -3205 ·хүснэгт -3206 ·де -3207 ·сэр -3208 ·анги -3209 ...

(PDF) Монгол улсын түүх. Дэд боть.PDF | Senior Major - Academia ...

https://www.academia.edu/10529348/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%B..

Өмнөх үеийнх- ний түүх, түүний сургамж нь ө н ө ө д р и й н ба и р э эд ү й н түүхийг .... Академич Ч.Далай: I анги III бүлэг §1, 2, 3, 4; II анги I бүлэг §1, 2, 3, 4 ; III анги I ..... Жувейни зохиолдоо Чингис хаанаас Мөнх хаан хүртэлх үеийн түүхийг ..... 28 X II-X IV з ү у н ы М о нго л ы н түүхийн сурвал ж ба сулалгааны зо ...

▼ See more